NU KALLAS DET för BIM. 

FÖRUT KALLADES DET FÖR PRODUKTMODELLER och 3D-CAD.

vi är redan på väg till PLM.

och så finns det många fler begrepp såsom datasamordning, modellsamordning, VDC, m.m.


VAD KALLAR VI DET?

Vi erbjuder digitalisering av projekt och förvaltning genom tjänster inom fyra områden som ständigt utvecklas:

 
PLM

 


Albano, Akademiska Hus

Albano, Akademiska Hus

BIM-strategi

Alla kan dra nytta av BIM-tillämpningar, givet rätt mål, nivå och inriktning.

Att implementera BIM kräver mer än fina 3D-modeller. Det handlar i första hand om specifikation av effektmål och identifikation av risker för projekt och verksamheten.

Implementering av varje mål kräver medvetet arbete med förutsättningar i form av rätt organisation, process, metodik och teknik.

Plan B implementerar BIM-strategier framgångsrikt i stora och mindre organisationer och projekt. Bland våra kunder hittar du Trafikverket, HSB, Locum, NCC, Byggdialog, m.fl.

referensprojekt bim-strategi

Tvärbanan Kistagrenen, SL

Tvärbanan Kistagrenen, SL

Skaraborgs sjukhus, Västfastigheter

Skaraborgs sjukhus, Västfastigheter

Förbifart Stockholm, Trafikverket

Förbifart Stockholm, Trafikverket

 


Fortifikationsverket

Fortifikationsverket

BIM-samordning

BIM-samordning likställs av många med kollisionskontroller. Vi vill påstå att 9 av 10 kontroller som genomförs idag är irrelevanta på grund av brister i själva BIM-samordningsprocessen. 

På Plan B jobbar vi på ett strukturerat sätt med oberoende leverans- och mottagningskontroller. Det gör vi med hjälp av smarta reglar och rutiner som bygger på lång erfarenhet i kombination med (inter)nationella koncept såsom Level of Development (LOD), BSAB och CoClass systemet.

Vår utgångspunkt är att modellerna verkligen ska vara användbara verktyg för alla och att dessa inte ligger kvar på våra datorer. Vi jobbar därför konsekvent med att säkerställa praktiskt nyttjande i möten, granskning, projektkommunikation, kalkyl, inköp, m.m.

Referensprojekt bim-samordning

Danderyds Sjukhus, Locum

Danderyds Sjukhus, Locum

Tiundaskolan, Byggdialog

Tiundaskolan, Byggdialog

Hedenverket, Karlstads Energi

Hedenverket, Karlstads Energi

 


Erik Lindström, BIM- och datasamordnare

Erik Lindström, BIM- och datasamordnare

Datasamordning

Datasamordning anses ofta som en av de tråkigaste arbetsuppgifterna inom projekt- och projekteringsledning och kanske därför ofta (medvetet) bortglömt eller dåligt genomfört. Så synd!

Utan ordning på data skapas inga förutsättningar för ordnade informationsleveranser. Exempelvis leder dålig ordning på data till dålig ordning på kalkyler, som i sin tur leder till dålig ordning på projektets ekonomi. Detta gäller för samtliga leveranser, exempelvis för 3D-samordning och ritningsleveranser.

Vi arbetar med datasamordning i ett flertal komplexa projekt där vi styr processen utifrån branschstandarder för att säkerställa enkel och konsekvent tillämpning.

referensprojekt datasamordning

Mästerhuset, NCC

Mästerhuset, NCC

Hedenverket, Karlstads Energi

Hedenverket, Karlstads Energi

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten

European Spallation Source ESS

European Spallation Source ESS

 


Stockholm Vatten

Stockholm Vatten

Product Lifecycle Management

Informationshantering stannar inte vid överlämnande av ett projekt till förvaltning. Det är då resan börjar. Informationshantering är dessutom inte begränsat till objektsmodellfiler. Den hanteras på objektsnivå.

All information kring ett objekt finns inte samlat på just ett objekt, men finns på många platser och i ett flertal system där det nyttjas och förädlas inom olika drift-, underhålls- och verksamhetsprocesser.

Visst låter det spännande?! Vi jobbar redan åt ett flertal kunder med införande och tillämpning av Product Lifecycle Management (PLM) och ser det som framtiden för digitalisering av projekt och förvaltning. 

referensprojekt plm

European Spallation Source ESS

European Spallation Source ESS

KVV8, Fortum

KVV8, Fortum