NU KALLAS DET för BIM. 

FÖRUT KALLADES DET FÖR PRODUKTMODELLER och 3D-CAD.

vi är redan på väg till PLM.

och så finns det många fler begrepp såsom datasamordning, modellsamordning, VDC, m.m.


VAD KALLAR VI DET?

Vi erbjuder digitalisering av projekt och förvaltning genom tjänster inom fem områden som ständigt utvecklas:

 
PLM

 


Albano, Akademiska Hus

Albano, Akademiska Hus

#changemanagement #förändringsledning #digitaliseringsstrategi #måluppföljning #omvärldsbevakning #businesstechnology #beslutsunderlag #implementeringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Hur får jag ut så mycket som möjligt av digitaliseringen i min vardag?
Hur fungerar BIM för just min verksamhet?
Hur får jag till helheten för mitt företag?

Vi hjälper våra kunder bena ut begreppen genom att som strategiskt stöd utifrån kundens unika behov beskriva VAD vi ska åstadkomma och HUR vi ska göra det. Det handlar inte bara om att arbeta med ny teknik utan om att få med sig människan på tåget – därför vill vi gärna prata om förändringsledning.

När vi satsar på digitalisering ska vi veta att vi får tillbaka rätt nyttoeffekter – då måste vi kunna mäta resultatet – detta har vi lång erfarenhet av från både stora och små företag.

referensprojekt digitaliseringsstrategi

Tvärbanan Kistagrenen, SL

Tvärbanan Kistagrenen, SL

Skaraborgs sjukhus, Västfastigheter

Skaraborgs sjukhus, Västfastigheter

Förbifart Stockholm, Trafikverket

Förbifart Stockholm, Trafikverket

 


Digitala analyser för säkrare produktion

Digitala analyser för säkrare produktion

#BIM360 #BIM #molnlösningar #kollisionskontroller #dataanalyser #inköpsunderlag #produktionsstöd #kvalitetssäkring #relationshandlingar #ICE #integratedconcurrentengineering #produktoptimering

BIM-samordning

Färre fel i byggprocessen, bättre planering och större förståelse för projektet.

Vi anser att Informationssamordning i dagens bransch är så mycket mer än att navigera i 3D-modeller eller utföra kollisionskontroller.

Våra Informationssamordnare tar ansvar för projektets framdrift genom att ställa rätt frågor, etablera rätt tekniska lösningar och ser till att alla projektdeltagare vet vad som förväntas av dem.

Det gör vi genom att kombinera branschledande teknikstöd för projektering och projektstyrning med krav och anvisningar som möjliggör obrutna informationsflöden. Det ska vara lätt och tryggt att producera ett förfrågningsunderlag och relationshandlingar ska kunna levereras med ett enkelt handgrepp.

Tekniken finns idag, låt oss visa hur den stärker just Er organisation eller projekt.

Referensprojekt bim-samordning

Danderyds Sjukhus, Locum

Danderyds Sjukhus, Locum

Tiundaskolan, Byggdialog

Tiundaskolan, Byggdialog

Hedenverket, Karlstads Energi

Hedenverket, Karlstads Energi

 


Erik Lindström, BIM- och datasamordnare

Erik Lindström, BIM- och datasamordnare

#molnlösningar #digitalisering #informationsleveranser #BIM360 #dokumenthantering #ritningshantering #webforum

Datasamordning

I en värld där allt mer dokumentation och information ska produceras och användas blir vikten av ordning och reda allt större. I många projekt läggs en betydande del av veckans arbete på att leta efter information eller granska andras dokument – ska vi inte lägga tiden på att skapa reella värden istället?

Våra datasamordnare skapar tydlighet och struktur i hur projektet administreras – allt för att underlätta vardagen för entreprenörer och projektledare och för att se till att kostsamma misstag undviks i projekteringen. Våra konsulter kombinerar moderna digitala helhetslösningar med en djup förståelse för projektets behov för att se till att rätt information finns på rätt plats och med rätt kvalitet.

Vi har lång erfarenhet av datasamordning i stora och komplexa projekt inom såväl infrastruktur som industri och fastighetsutveckling.

referensprojekt datasamordning

Mästerhuset, NCC

Mästerhuset, NCC

Hedenverket, Karlstads Energi

Hedenverket, Karlstads Energi

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten

European Spallation Source ESS

European Spallation Source ESS

 


Stockholm Vatten

Stockholm Vatten

#PLM #ISO55000 #digitalisering #productlifecyclemanagement #förändringsledning #underhållssystem #automation #implementering #upphandling #referensbeteckningssystem #SS/TS81346 #CoClass

Product Lifecycle Management

Vad innebär egentligen ”det obrutna informationsflödet”, ”digital tvilling” eller ”digital förvaltning”? Är de bara modebegrepp eller är de kraftfulla verktyg i jakten på bättre styrning och kontroll av era fysiska tillgångar och värdekedjor?

Vårt mål är att knyta ihop era förvaltning- och underhållsprocesser med projektverksamhet – allt med utgångspunkt i det digitala arbetssättet. Vi har under flera år implementerat både arbetssätt och systemlösningar som möjliggör helt integrerade digitala lösningar för fastighetsförvaltare och för industriella anläggningar.

Resultatet gör inte bara våra kunder bättre idag utan gör dem även bättre rustade för framtiden när digitaliseringen blir en allt större del av vårt samhälle.

Våra digitaliseringsledare är era reseledare på er digitaliseringsresa – vi konkretiserar era behov, guidar er i val av arbetssätt och handlar upp och implementerar rätt teknikstöd.

referensprojekt plm

European Spallation Source ESS

European Spallation Source ESS

KVV8, Fortum

KVV8, Fortum


Projekteringsledning 2.0

Vad innebär ”projektstyrning” i den digitala tidsåldern? Hur drar man nytta av datorns kraft i sitt beslutsfattande och i sin planering? Vad innebär ”BIM” för projektledningen?

Våra projekteringsledare erbjuder något mer än traditionell projekteringsledning. De nyttjar digitala modeller och kommunikationsflöden för att fatta rätt beslut som för projektet framåt. De kombinerar Business Intelligence (BI) med erfarenhet från flertalet stora komplexa investeringsprojekt och skapar bättre förutsättningar för ett tryggt projektklimat med bättre resursanvändning och tydligare fokus på produktoptimering.

För att få maximal utdelning i komplexa projekt rekommenderar vi att man kombinerar våra tjänster Projekteringsledning med Informationssamordning. Det team vi då erbjuder garanterar en helt integrerad projekteringsprocess där allt från kostnadsstyrning, kravhantering och val av tekniska lösningar drivs på ett branschutmanande sätt. Inga fler tvister och förseningar för att man pratat förbi varandra, inga oväntade kostnadsökningar eller konsulttid som helt i onödan drar iväg – ordning och reda med rätt fokus och rätt teknikstöd.

#Projekteringsledning #Digitalkommunikation #BusinessIntelligence #Ärendehantering #Projektstyrning #Produktoptimering #Projektledning