Vi är mycket stolta över våra referenser.

De visar vårt arbete i stora och mindre bygg- och anläggningsprojekt, samt inom förvaltning.  

 

EUROPEAN SPALLATION SOURCE (ESS)


om projektet

ESS är en flervetenskaplig forsknings-anläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla och är ett av de största forskningsinfrastruktur-projekten i Europa.

Upp till 3 000 forskare kommer att använda ESS breda spektrum av vetenskapliga instrument varje år, för att utföra experiment som till stor del inte är möjliga i dag. 

ESS har medlemsländer i hela Europa och anläggningen byggs med hjälp av flera hundra forskare och ingenjörer runt om i världen.

Den tekniska utvecklingen fortsätter parallellt med konstruktionen och byggandet av anläggningen.

vårt uppdrag

Med ESS har Plan B och Sverige tagit ytterligare ett steg inom BIM. 

Genom tillämpning av Product Lifecycle Management (PLM) har vi lyckats skapa en strukturerad och effektivt informations-hanteringsprocess. Allt från publicering av modellfiler till granskning och godkännande av handlingar och produkter, hanteras på ett strukturerat sätt i projektets PLM-system.

Plan B har varit med att skapa goda förutsättningar för en effektiv förvaltningsprocess. När projektet lämnas över har förvaltaren möjlighet att hantera drift och underhåll med hjälp av en komplett förvaltningsmodell i PLM-systemet.

kontakt

 

håkan norberg

+46 70 325 35 45

hakan.norberg@planbab.com


 

    Kund: European Spallation Source ESS

    Plats: Lund, Sverige


STOCKHOLM VATTEN


OM PROJEKT

Stockholm Vatten står inför en stor ombyggnad av reningsverket i Henriksdal.

Samtidigt har Stockholm Vatten stora mängder befintlig dokumentation att ta hand om.

Det är en stor utmaning att säkerställa kvalite och konsistensen av dokumentationen som består av instruktioner, ritningar, modellfiler, m.m. 

Vårt uppdrag

Vi har definierat en strategi för införande och tillämpning av krav på objektsmodeller.

Den befintliga Henriksdalsanläggningen laserscannades som är ett av Europas största scanningsprojekt. 

Plan B tog fram nya anvisningar för leverans av digital information, samt ett nytt referensbeteckningssystem inklusive funktions- och placeringsbeteckning.

Stockholm Vatten inför PLM under 2018 för investeringsprojekt och förvaltning.

kontakt

 

Carl Bylund

+46 73 352 69 90

carl.bylund@planbab.com


PLM
 

Kund: Stockholm Vatten

Plats: Stockholm