Vi jobbar gärna med komplexa funktioner och verksamheter inom olika områden.

 
 

 


INFRASTRUKTUR

Infrastruktur präglas av befintligheter som i många fall är okända eller svåra att bedöma. Dessa förutsättningar lämpar sig mycket väl för digital hantering av information med hjälp av objektsmodeller, databaser, m.m. Vi har jobbat med projekt såsom Förbifart Stockholm, Slussen, tvärbanan och gruvor.

 
Tvärbanan Kistagrenen, visuell planering, SL

Tvärbanan Kistagrenen, visuell planering, SL

Förbirfart Stockholm

Förbirfart Stockholm

 

 


BOSTAD OCH LOKAL

Det finns mycket mer att göra i bostäder och lokaler än kollisionskontroller och areaberäkningar. Vi jobbar exempelvis med kostnadsstyrning, energi och miljö och logistik i projekt åt HSB, JM, Riksbyggen, Serneke, NCC, m.fl.

 
Urban Escape, NCC

Urban Escape, NCC

Viva, Riksbyggen

Viva, Riksbyggen

 

 


INDUSTRI

Informationshantering i ett livscykelsperspektiv har kommit längre inom industrin än i andra områden. Det skapar goda förutsättningar, men även hårda krav på rationell hantering av den digitala informationen. Vi jobbar med kraftvärmeverk, pumpstationer, reningsverk, m.m.

 
European Spallation Source ESS

European Spallation Source ESS

KVV8, Fortum

KVV8, Fortum

 

 


VÅRD OCH OMSORG

Komplexa funktioner gör sig bra för tillämpning av objektsmodeller. Dessa skapar ordning och reda och ger inblandade en gemensam bild av vad som ska förverkligas eller förvaltas. I ett antal år har Plan B jobbat med båda stora och mindre sjukhus och andra vårdbyggnader i bland annat Falun, Karlstad, Västerås, Skövde och Stockholm.

 
Danderyds Sjukhus, Locum

Danderyds Sjukhus, Locum

Skaraborgs sjukhus, Västfastigheter

Skaraborgs sjukhus, Västfastigheter

 

 


KUNSKAPSMILJÖER

Kreativitet och flexibilitet i kombination med höga krav på kvalitet och funktion präglar kunskapsmiljöer såsom skolor, bibliotek, campusområden, laboratorie och forskningsanläggningar. Vi har jobbat med alla dessa och har sett stor nytta med tillämpning av objektsmodellering på olika nivåer för kommunikation, analyser och förvaltning.

 
Undervisningshuset KTH, Akademiska Hus

Undervisningshuset KTH, Akademiska Hus

Ångströms laboratorium, Uppsala, Akademiska Hus

Ångströms laboratorium, Uppsala, Akademiska Hus