Alltid Framåt och med Glädje!

Ständigt Bättre produkter och processer med hjälp av digitalisering, 

och dessutom väldigt roligt på vägen Dit.


DESSA FRÅGOR DRIVER OSS

Namnet Plan B står för ett alternativt sätt att arbeta.
Vi vill inte bara ha ett fint varumärke och fina värdeord, utan värdesätter att vi lever som vi lär.
Vårt samhälle befinner sig mitt i ett antal stora omställningar och Plan B vill ta en aktiv roll i dessa. 

Jämställdhet

Plan B vill se fler kvinnor i samhällsbyggnadssektorn. Många har påpekat läget och problemet, men vi måste aktivt arbeta för att ändra detta mönster. I projekt där vi har möjlighet att tillsätta organisationen eftersträvar vi jämställdhet. Inom Plan B är vi just nu alldeles för få kvinnor men vi arbetar målmedvetet att rekrytera fler kvinnor till företaget.

Vårt mål är att vi blir lika många kvinnor som män på Plan B inom fem år. Vi uppmuntrar dessutom våra manliga kollegor att ta en minst lika stor del av föräldraledigheten som kvinnor och har en generös policy för föräldrar inom Plan B.

Hållbarhet

Vi pratar inte bara om hållbarhetsfrågor, utan arbetar aktivt med frågorna i vår vardag. Det gör vi genom att primärt arbeta med aktörer och uppdrag som har en hög ambition gällande hållbarhets- och miljöfrågor, gärna med ett livscykelperspektiv.

På det globala planet är företaget och flera av våra medarbetare engagerade i bistånds- och volontärprojekt. Vi har bland annat ett aktivt engagemang inom Ingenjörer utan Gränser.

Digitalisering

Digitaliseringen ändrar vårt samhälle och våra arbetsprocesser radikalt.
Genom att kombinera digitalisering och projektledning skapar vi bättre slutprodukter och bättre processer som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle, både i Sverige och globalt.

Vi arbetar uteslutande med objektorienterad projekteringsledning där digitala modeller ersätter granskning och utskick av ritningar och där virtuella mötestavlor ersätter email och traditionella protokoll. Resultatet blir en mycket effektiv process utan missförstånd, med bra arbetsmoral, radikalt minskade tider för möten och resor, och inte minst; avsevärt färre email.

Vi har bara börjat den digitala resan och utvecklar ständigt vårt arbetssätt.
Hur får vi till exempel in hållbarhetsfrågor på ett integrerat sätt i processerna?


VÅR RESA

Vi började för mer än 10 år sedan som experter inom 3D CAD, men tog direkt ansvar för mer projektledningsnära frågor, såsom granskningsprocesser, kostnadskalkyler och miljöbedömningar. Sedan dess har vi utvecklat vår roll och våra relationer och arbetar med att kombinera digitalisering med projektledning.

Plan B är idag en erkänd aktör i branschen och får ofta förtroende att arbeta i stora, prestigefulla projekt där vi ingår som en naturlig del av projektledningen. Vi är bland annat ansvariga för informationsstrukturerna i ett av världens modernaste vattenreningsverk eller som projekteringsledare i skolprojekt med höga miljömål. Vi har samordnat projekteringen av Sveriges största biokraftvärmeverk och utvecklar klimatsmarta bostads- och campusmiljöer.


VAD ÄR NÄSTA STEG?

Plan B kommer att vidareutveckla kombinationen av digitalisering och projektledning. Som ett mindre företag har vi möjlighet att förflytta och anpassa oss effektivt till den snabba utvecklingen inom digitalisering. Vi ser fantastiska möjligheter med detta, men också en del tråkiga mönster som vi vill bryta. Det gäller allt från arbetsprocesser till hantering av hållbarhets- och jämställdhetsfrågor.

Vi vill bidra till Sveriges omställning till förnyelsebar energi och är till exempel gärna med när nya plusenergihus utvecklas, när nya vindkraftverk planeras, eller när Sverige får sin första gigafactory för batterier. 


JOBBA HOS OSS

För att fortsätta och utveckla vår resa behöver vi bli fler inom Plan B. Vi är alltid intresserade av nyfikna och duktiga individer som känner att de vill utvecklas i ett väldigt trevligt och seriöst företag. Vi ligger långt fram i det vi gör, verkar aktivt för jämställdhet och hållbarhet, har fina kontor i kulturhistoriska lokaler och en mycket bra stämning bland de som jobbar hos oss. Om du tycker att våra värderingar och vårt arbete låter attraktivt hör då gärna av dig.


PARTNERS

Vi jobbar med ett stort antal partners inom olika områden för att kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av tjänster.

Vi är medlem och verksamma inom föreningen BIM Alliance Sweden och innovationsprogrammet Smart Built Environment för att främja obruten och neutral informationshantering i ett livscykelperspektiv.