BIM

Hiral och Per till Plan B

I februari började Hiral och Per hos oss på Plan B.

Hiral har tidigare jobbat med kalkyl, produktion och driftentreprenader. Hon har jobbat med kostnadskalkyler för anläggningar och bostäder. Hon kommer att jobba med ett antal stora ombyggnadsprojekt och med utveckling av modellbaserad kostnadskalkyleringsmetodik. Hiral kommer att jobba från vårt Stockholmskontor.

Per kommer att jobba med Nationella Riktlinjer för BIM och geodata, och ett antal modellsamordningsuppdrag. Per kommer att jobba på vårt Uppsalakontor. Vi flyttade under december till ett nytt kontor i Uppsala. Kontoret ligger precis bredvid tågstationen. Nej, inte huset med alla trianglar, men huset precis bakom. Kom gärna förbi för en fika med BIM- och PLM-inslag.

Plan Bs nya Uppsalakontor

Plan Bs nya Uppsalakontor

Stockholms framtida avloppsrening

Det finns många sätt att säkra för framtiden. Ett sätt är att bygga en avloppstunnel på 14 kilometer. Ett annat är att hjälpa till att säkra att informationen finns tillgänglig under projektet, men framförallt under de viktigaste tiden av byggprocessen, drift och underhåll! Plan B bistår projektet och organisation med sin expertis inom området digital informationshantering!

Titta gärna på filmen

Två nya kollegor!

Vi är glada för att Ronja Pettersson och Pontus Espling börjar hos oss på Plan B. Ronja har jobbat som modellsamordnare inom anläggningsprojekt och har även erfarenhet från informationsleveranser med hjälp av Fi2xml. Pontus har jobbat som data- och modellsamordnare i ett flertal anläggningsprojekt, bland annat spår- och depåprojekt åt Stockholms Lokaltrafik. Ronja jobbar från vårt kontor i Göteborg och Pontus från vårt kontor i Stockholm.