Vi söker ett flertal BIM-samordnare och digitaliseringsstrateger

Vi söker ett flertal BIM-samordnare och digitaliseringsstrateger till våra kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi söker båda juniora och mer erfarna personer till ett antal positioner.

  • Du har exempelvis en bakgrund som projektör och jobbar med hus eller anläggningar, men vill ta ett större grepp över samordning av olika frågeställningar i projektering och produktion.
  • Eller du sitter idag med ett CAD-program och tänker att "det måste finnas något mer än att arbeta med sheets och familjer!".
  • Eller du är en projektingenjör på en stor firma och är lite less på allt prat om jämställdhet och hållbarhet från olika grupp- och utvecklingschefer som aldrig verkar bli något seriöst och konkret i praktiken. Du vill istället vara med i vårt försök att vara en förebild i branschen.
  • De viktigaste egenskaperna som du har är nyfikenhet och förmågan att omsätta idéer till konkret handling.

Titta gärna på våra annonser:

BIM-samordnare Göteborg

BIM-samordnare Stockholm

BIM-samordnare Uppsala

Digitaliseringsstrateger

Om det låter intressant får du gärna kontakta Rogier Jongeling 0702702543 eller rogier.jongeling@planbab.com

Modeller på webben

Vi jobbar sedan ett antal år med utbyggnaden av Tvärbanan till Kista. Våra kollegor Pontus och Paola jobbar med modellsamordning, CAD- och datasamordning. 

Det digitala underlaget används inte bara i projektet bland projektörer och projektledningen, men används även som ett kommunikationsverktyg på webben. Modellen bygger direkt på CAD-underlag från projekteringen som gör det smidigt och effektivt att hålla modellen aktuell.

Modellen finns här

Tvärbanan Kistagrenen finns online

Projektledare för Nationella Riktlinjer BIM

Vi är mycket glada och stolta över att delta som projektledare för framtagning av Nationella Riktlinjer BIM.

Projektet genomförs som del av innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är viktigt att vi får till riktlinjerna och vi har bra förutsättningar med läget för BIM och fokus på digitalisering i branschen just nu. Vi bör dock inte glömma att det inte räcker med nya anvisningar, men att vi framförallt måste ändra vårt arbetssätt.

Mer information om projektet finns på att läsa på projektets Trello.

Läs även krönikan på Byggindustrin om Nationella Riktlinjer BIM.

Västlänken i Göteborg - Senior Informationssamordnare

Plan B deltar som senior informationssamordnare i det mycket omfattande projektet Västlänken i Göteborg. Vår kollega Olle Boman bistår projektet bland annat med:

  • Utbilda och ge support till projektörer & entreprenörer i olika system för digital informationshantering.
  • Följa upp de projektspecifika kraven som är satta i de olika delprojekten för att upprätthålla rätt kvalitet i informationen.
  • Vara med vid framtagning av förfrågningsunderlag med hänsyn till digital informationshantering inklusive BIM.

Ett mycket roligt och spännande uppdrag!

http://www.trafikverket.se/vastlanken

Stockholms framtida avloppsrening

Det finns många sätt att säkra för framtiden. Ett sätt är att bygga en avloppstunnel på 14 kilometer. Ett annat är att hjälpa till att säkra att informationen finns tillgänglig under projektet, men framförallt under de viktigaste tiden av byggprocessen, drift och underhåll! Plan B bistår projektet och organisation med sin expertis inom området digital informationshantering!

Titta gärna på filmen

Två nya kollegor!

Vi är glada för att Ronja Pettersson och Pontus Espling börjar hos oss på Plan B. Ronja har jobbat som modellsamordnare inom anläggningsprojekt och har även erfarenhet från informationsleveranser med hjälp av Fi2xml. Pontus har jobbat som data- och modellsamordnare i ett flertal anläggningsprojekt, bland annat spår- och depåprojekt åt Stockholms Lokaltrafik. Ronja jobbar från vårt kontor i Göteborg och Pontus från vårt kontor i Stockholm.