Ny Opera i Operan

Kungliga Operan i Stockholm

Kungliga Operan i Stockholm

Det är för oss en stor ära att få vara delaktiga i om- och tillbyggnaden av denna ikon.
Kungliga Operan i Stockholm uppfördes mellan 1892 och 1898 och dess arkitektur har stora kulturhistoriska värden.

Projektet “Ny Opera i Operan” innebär renovering av hela byggnaden och en om- och tillbyggnad mot Kungsträdgården. Det, i sin tur, kommer att innebära väsentligt förbättrad arbetsmiljö, utökad volym för verksamheterna, förbättrad akustik och effektivare logistikflöden. Dessutom ökar miljöeffektiviteten med 40 procent!

Som BIM-samordnare i projektet leder vi arbetet med att samordna och kravställa projekterande konsulter angående BIM-nivå och arbetssätt. Vi har också en kontrollerande funktion och säkerställer att informationsleveranser överensstämmer med framtagna krav.

Vi tar ett stort ansvar för att utbilda projektgruppen och svara på BIM-tekniska frågor. Genom att lyfta hela organisationen når vi ett bättre produktionsresultat!