Rätt information lätt - med hjälp av en digital informationsportal

Region Dalarna - Portal.JPG

Vi fick förfrågan av Region Dalarna att modernisera deras CAD-krav till BIM-krav. Vi tog oss an uppgiften och levererade den i form av en digital informationsportal, i stället för en traditionell PDF.

Informationsportalen är lätt att navigera i, går att söka i på ett strukturerat sätt, den senaste informationen finns alltid tillgänglig och uppdateringar blir direkt synliga för alla.

Det vi och Region Dalarna vill uppnå är att tillgängliggöra korrekt information och krav, som i sin tur underlättar för alla inblandade. Det kommer vara lättare för Region Dalarna att tydligt se vilka krav man har och vad man kan förvänta sig för slutprodukt. Det kommer därigenom också underlätta för projektörerna, som tydligt kan se vad som ska levereras och när. Förhoppningsvis leder detta även till färre fel och en bättre process.