Rogier presenterar den nya granskningsstandarden för 3D-modeller på BEAsts årsstämma

Vår kollega Rogier Jongeling, tillika teknisk expert på BIM Alliance, höll en presentation på BEAsts årsstämma i Stockholm 7 maj. Han berättade om den granskningsstandard för 3D-modeller som BIM Alliance har utvecklat.

Granskningsstandarden utgår från BEAst i kombination med andra standarder för BIM. Under 2019 kommer BEAst och BIM Alliance vidareutveckla granskningsstandarderna för 2D och 3D.

Vi på Plan B har redan börjat tillämpa dessa standarder i våra kundprojekt och ser stora effektiviseringsvinster i form av minskat dubbelarbete, effektivare kommunikation, mindre papper och onödiga filutskick.

BEAst Årsstämma.png