Victoria Hjalmarsson är här!

Victoria.jpg

Hon är uppvuxen i Karlskrona och Stuttgart, har studerat industriell ekonomi i Sundsvall och har nu landat i Uppsala för att arbeta i ett antal av Plan B:s större lokal- och industriprojekt.

Förutom tennis och resor till Alperna har Victoria ett starkt intresse för data mining och artificiell intelligens och studerar olika sätt att nyttja detta inom Plan B. 
Hon kommer att arbeta med analyser av den digitala information vi hanterar. Vi hanterar 1000-tals ärenden i våra projekt, modeller med 100 000-tals objekt, som används till 10-tals olika tillämpningar.
All denna data ger oss, men framför allt våra kunder, nyttiga insikter om vilka önskade och oönskade mönster som finns, vilka beslut som behöver tas och hur styrning ska gå till.

Välkommen i gänget, Victoria!