Oscar Lindell tillämpar BEAst granskningsstandard

Vår kollega Oscar Lindell tillämpar granskningsstandarden som BEAst har utvecklat i projektet Albano åt Akademiska Hus och implementerar den i det digitala ärendehanteringsverktyget Jira. Ännu ett steg i att effektivisera projekt- och projekteringsledningsprocesserna, samt att få bort pappret från skrivbordet.

Läs mer om tillämpningen i ett informationsblad som BIM Alliance har tagit fram.

Oscar Lindell är glad för ännu en digital granskningsprocess!

Oscar Lindell är glad för ännu en digital granskningsprocess!