Hiral och Per till Plan B

I februari började Hiral och Per hos oss på Plan B.

Hiral har tidigare jobbat med kalkyl, produktion och driftentreprenader. Hon har jobbat med kostnadskalkyler för anläggningar och bostäder. Hon kommer att jobba med ett antal stora ombyggnadsprojekt och med utveckling av modellbaserad kostnadskalkyleringsmetodik. Hiral kommer att jobba från vårt Stockholmskontor.

Per kommer att jobba med Nationella Riktlinjer för BIM och geodata, och ett antal modellsamordningsuppdrag. Per kommer att jobba på vårt Uppsalakontor. Vi flyttade under december till ett nytt kontor i Uppsala. Kontoret ligger precis bredvid tågstationen. Nej, inte huset med alla trianglar, men huset precis bakom. Kom gärna förbi för en fika med BIM- och PLM-inslag.

Plan Bs nya Uppsalakontor

Plan Bs nya Uppsalakontor