Byggstart för Ångström hus 10 - Uppsala Universitets stora miljardsatsning

Byggstart Ångström.png

Igår togs de första spadtagen för vad som kommer att bli Uppsala Universitets och Akademiska Hus största satsning i universitetets historia. Satsningen ska säkerställa UUs position som ett av världens främsta universitet även i framtiden.

Vi som aktivt arbetar inom projektet känner oss mycket inspirerade av att få vara med om att skapa en av världens modernaste universitetsbyggnader.

Projektgruppen ser nu fram emot en intensiv höst och vår, när detaljprojekteringen av “Hus 10” färdigställs.

Plan B är mycket glada och stolta över att vara med och ordna projektets digitala process och datahantering. Exempelvis sker kommunikation inom projekteringsgruppen med hjälp av Jira (ett digitalt verktyg för projekt- och ärendehantering). BIM-samordningen sker med stöd av molnbaserad samordning. Smart modellbaserad samordning möjliggörs tack vare hårt arbete från alla inblandade konsulter.
Arbetet görs i syfte att underlätta kommunikation och vardagligt arbete och samtidigt skapa en trevlig arbetsvardag för projektets alla deltagare. Att bidra till att skapa en enklare och roligare arbetsprocess, där fokus ligger på slutprodukten, är alltid vår ambition.

Vi ser med spänning fram emot slutresultatet och kommer att arbeta vidare med digitala stödprocesser tillsammans med Akademiska Hus och NCC, även under produktion.