Modeller på webben

Vi jobbar sedan ett antal år med utbyggnaden av Tvärbanan till Kista. Våra kollegor Pontus och Paola jobbar med modellsamordning, CAD- och datasamordning. 

Det digitala underlaget används inte bara i projektet bland projektörer och projektledningen, men används även som ett kommunikationsverktyg på webben. Modellen bygger direkt på CAD-underlag från projekteringen som gör det smidigt och effektivt att hålla modellen aktuell.

Modellen finns här

Tvärbanan Kistagrenen finns online