Inspiration från Singapore

Plan Bs årliga höstkonferens förde oss till Singapore!

Vi besökte National University of Singapore och var väldigt imponerade av framstegen inom fullskalig 3D-printing med multipla material. Vi fick se på exempel från Kina, Singapore och Indien. Detta händer verkligen och kommer inom kort att innebära omfattande förändringar för branschen.

Vårt besök till Virtual Singapore var lika imponerande. En riktig så kallad digital twin över hela Singapore i en sofistikerat PLM-plattform. Fler än 1200 olika typer av datalager som alla kombineras i en integrerad och kollaborativ miljö med egenskaper och användningsområden som är oändliga. Detaljeringsgraden är imponerande och kanske på gränsen av att vara lite skrämmande. Man har till exempel koll på individuella träd, fönster och frågan är på vad mer…?

Man var imponerad av vårt arbete med tillämpning av Level of Development, Product Lifecycle Management och BIM-portaler vilket känns som en bra benchmark.

…och som ni ser har Plan B växt betydligt jämfört med förra året. Vi är nu 25 personer, men behöver växa ännu mer för att bemöta efterfrågan på våra tjänster. Kontakta oss gärna!

Plan B på besök hos Virtual Singapore hosted by Dassault Systèmes

Plan B på besök hos Virtual Singapore hosted by Dassault Systèmes