Västlänken i Göteborg - Senior Informationssamordnare

Plan B deltar som senior informationssamordnare i det mycket omfattande projektet Västlänken i Göteborg. Vår kollega Olle Boman bistår projektet bland annat med:

  • Utbilda och ge support till projektörer & entreprenörer i olika system för digital informationshantering.
  • Följa upp de projektspecifika kraven som är satta i de olika delprojekten för att upprätthålla rätt kvalitet i informationen.
  • Vara med vid framtagning av förfrågningsunderlag med hänsyn till digital informationshantering inklusive BIM.

Ett mycket roligt och spännande uppdrag!

http://www.trafikverket.se/vastlanken