Stockholms framtida avloppsrening

Det finns många sätt att säkra för framtiden. Ett sätt är att bygga en avloppstunnel på 14 kilometer. Ett annat är att hjälpa till att säkra att informationen finns tillgänglig under projektet, men framförallt under de viktigaste tiden av byggprocessen, drift och underhåll! Plan B bistår projektet och organisation med sin expertis inom området digital informationshantering!

Titta gärna på filmen