Projektledare för Nationella Riktlinjer BIM

Vi är mycket glada och stolta över att delta som projektledare för framtagning av Nationella Riktlinjer BIM.

Projektet genomförs som del av innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är viktigt att vi får till riktlinjerna och vi har bra förutsättningar med läget för BIM och fokus på digitalisering i branschen just nu. Vi bör dock inte glömma att det inte räcker med nya anvisningar, men att vi framförallt måste ändra vårt arbetssätt.

Mer information om projektet finns på att läsa på projektets Trello.

Läs även krönikan på Byggindustrin om Nationella Riktlinjer BIM.