Byggstart för Ångström hus 10 - Uppsala Universitets stora miljardsatsning

Byggstart Ångström.png

Igår togs de första spadtagen för vad som kommer att bli Uppsala Universitets och Akademiska Hus största satsning i universitetets historia. Satsningen ska säkerställa UUs position som ett av världens främsta universitet även i framtiden.

Vi som aktivt arbetar inom projektet känner oss mycket inspirerade av att få vara med om att skapa en av världens modernaste universitetsbyggnader.

Projektgruppen ser nu fram emot en intensiv höst och vår, när detaljprojekteringen av “Hus 10” färdigställs.

Plan B är mycket glada och stolta över att vara med och ordna projektets digitala process och datahantering. Exempelvis sker kommunikation inom projekteringsgruppen med hjälp av Jira (ett digitalt verktyg för projekt- och ärendehantering). BIM-samordningen sker med stöd av molnbaserad samordning. Smart modellbaserad samordning möjliggörs tack vare hårt arbete från alla inblandade konsulter.
Arbetet görs i syfte att underlätta kommunikation och vardagligt arbete och samtidigt skapa en trevlig arbetsvardag för projektets alla deltagare. Att bidra till att skapa en enklare och roligare arbetsprocess, där fokus ligger på slutprodukten, är alltid vår ambition.

Vi ser med spänning fram emot slutresultatet och kommer att arbeta vidare med digitala stödprocesser tillsammans med Akademiska Hus och NCC, även under produktion.

Vi har fått en ny medarbetare i Göteborg!

Amanda.jpg

Amanda Berneblad har arbetat sin första vecka som informationssamordnare på Plan B i Göteborg!

Efter att ha satsat hårt på en karriär som operasångare, gjorde hon en helomvändning och började studera 3D-projektering på Handelsakademien i Göteborg. Intresset föddes ur en redan existerande nyfikenhet på 3D och när hon sedan slumpmässigt kom över ordet BIM var det bara att läsa på. Efter lite mer research fanns det ingen återvändo.

Amanda kommer att arbeta som informationssamordnare i ett flertal av våra projekt inom området vård och omsorg.
Hon är redan djupt engagerad i ett av våra större sjukhusprojekt, där mycket fokus läggs på att nyttja molnbaserade tjänster för att integrera arbetsflöden och knyta projektets intressenter närmre varandra.

På frågan om hur det känns efter första arbetsveckan svarar Amanda:

”Det känns bra! Mycket att ta in och jag ser fram emot att lära mig mycket nytt. Jag känner redan nu att det finns en stor utvecklingspotential på Plan B. Det här kommer bli kul!”

Vi är glada för vårt nyförvärv och hälsar Amanda varmt välkommen till Plan B!

Digital ärendehantering - en nyckel till förbättrad kommunikation

"En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionella kommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt att brist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skapar kommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader."

Så inleder Kim Gustafsson och Marcus Qvist Nilsson (KTH) sitt examensarbete "Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering".

Kim och Marcus har under våren 2018 gjort sitt examensarbete hos oss på Plan B.
I studien har de analyserat data från ärendehanteringssystem, med syfte att hitta innovativa sätt att nyttja den för förbättrad styrning, kvalitetssäkring av projekt och ett hållbart byggande.

Läs hela rapporten här: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1224041&dswid=9617

Kim & Marcus Exjobb.JPG

Victoria Hjalmarsson är här!

Victoria.jpg

Hon är uppvuxen i Karlskrona och Stuttgart, har studerat industriell ekonomi i Sundsvall och har nu landat i Uppsala för att arbeta i ett antal av Plan B:s större lokal- och industriprojekt.

Förutom tennis och resor till Alperna har Victoria ett starkt intresse för data mining och artificiell intelligens och studerar olika sätt att nyttja detta inom Plan B. 
Hon kommer att arbeta med analyser av den digitala information vi hanterar. Vi hanterar 1000-tals ärenden i våra projekt, modeller med 100 000-tals objekt, som används till 10-tals olika tillämpningar.
All denna data ger oss, men framför allt våra kunder, nyttiga insikter om vilka önskade och oönskade mönster som finns, vilka beslut som behöver tas och hur styrning ska gå till.

Välkommen i gänget, Victoria!

Vi söker BIM-samordnare till vårt Göteborgskontor

 Vårt Göteborgskontor på Stora Nygatan 29

Vårt Göteborgskontor på Stora Nygatan 29

Till vårt Göteborgskontor söker vi nu ett flertal BIM-samordnare. Vi söker både juniora och mer erfarna personer till ett antal positioner.

I Göteborg arbetar vi mycket med stora sjukhus- och infrastrukturprojekt såsom Västlänken och Sahlgrenska, där vi stöttar både beställare och byggentreprenörer.

Pappersfritt, digital ärendehantering, modellbaserade leveranser, modellbaserad upphandling, livscykelinformationshantering och tillämpning av artificiell intelligens. Visst låter det intressant!? Hos oss får du chansen att utvecklas inom dessa områden.

På Plan B jobbar du i en utvecklande miljö som kännetecknas av en stark värdegrund. Vi vill ligga i framkant av digitaliseringen samtidigt som vi genuint bryr oss om hållbarhets- och jämställdhetsfrågor.
Du erbjuds ett arbete med frihet under ansvar, där du själv får vara med och påverka din arbetssituation i mycket stor utsträckning.

 Bild från Sahlgrenska Life

Bild från Sahlgrenska Life

Se gärna vår annons:

BIM-samordnare Göteborg

Låter det intressant är du varmt välkommen att kontakta Rogier Jongeling på 0702702543 eller rogier.jongeling@planbab.com

Nya stjärnor på Plan B!

Cristina och Johannes.jpg

I början av juni hade vi glädjen att välkomna Johannes Basmahji och Cristina Lázaro till Plan B.

Johannes har jobbat i 7 år i stora industriprojekt som konstruktör och modellsamordnare, bland annat i KVV8 och Stora Enso. Johannes kommer att jobba som projektledare BIM i några av våra industriprojekt, bland annat Northvolt.

Cristina har tidigare arbetat med strategier, trendspaning och förändringsledning inom ramen av ett antal stora forsknings- och utvecklingsprojekt och kommer att jobba med förändringsledning i våra projekt, samt med projekt inom Smart Built Environment och andra innovationsprogram.

Oscar Lindell tillämpar BEAst granskningsstandard

Vår kollega Oscar Lindell tillämpar granskningsstandarden som BEAst har utvecklat i projektet Albano åt Akademiska Hus och implementerar den i det digitala ärendehanteringsverktyget Jira. Ännu ett steg i att effektivisera projekt- och projekteringsledningsprocesserna, samt att få bort pappret från skrivbordet.

Läs mer om tillämpningen i ett informationsblad som BIM Alliance har tagit fram.

 Oscar Lindell är glad för ännu en digital granskningsprocess!

Oscar Lindell är glad för ännu en digital granskningsprocess!

Nationella Riktlinjerna för BIM och geodata

Den 17 april presenterade Rogier Jongeling från Plan B Nationella Riktlinjerna för BIM och geodata på BIM Alliance årliga seminarium. Allt är fritt tillgängligt och open source. Det återstår en hel del arbete, men vi är mycket nöjda med det som är publicerat nu.

Plan B har redan börjat tillämpa materialet åt ett flertal kunder.

Titta gärna på http://nrb.sbplatform.se

 

 Nu är de här: Nationella Riktlinjerna för BIM och geodata

Nu är de här: Nationella Riktlinjerna för BIM och geodata

Hiral och Per till Plan B

I februari började Hiral och Per hos oss på Plan B.

Hiral har tidigare jobbat med kalkyl, produktion och driftentreprenader. Hon har jobbat med kostnadskalkyler för anläggningar och bostäder. Hon kommer att jobba med ett antal stora ombyggnadsprojekt och med utveckling av modellbaserad kostnadskalkyleringsmetodik. Hiral kommer att jobba från vårt Stockholmskontor.

Per kommer att jobba med Nationella Riktlinjer för BIM och geodata, och ett antal modellsamordningsuppdrag. Per kommer att jobba på vårt Uppsalakontor. Vi flyttade under december till ett nytt kontor i Uppsala. Kontoret ligger precis bredvid tågstationen. Nej, inte huset med alla trianglar, men huset precis bakom. Kom gärna förbi för en fika med BIM- och PLM-inslag.

 Plan Bs nya Uppsalakontor

Plan Bs nya Uppsalakontor

Ett helt gäng!

I januari började ett helt gäng nya medarbetare hos oss på Plan B. Så roligt!

Maria, Edona, Fredrik, Angelica och Sandra förstärker vårt team. De har tidigare erfarenhet från bl.a. offshore industrin, anläggningsbranschen och byggproduktion som projektledare och entreprenadingenjör.

De kommer bland annat jobba i ett antal stora processanläggningar, samt några av våra husprojekt var Kungliga Operan är ett av. Välkomna!

 

 Plan B jobbar med digitalisering och BIM-samordning under renoveringen av Kungliga Operan

Plan B jobbar med digitalisering och BIM-samordning under renoveringen av Kungliga Operan

Inspiration från Singapore

Plan Bs årliga höstkonferens förde oss till Singapore!

Vi besökte National University of Singapore och var väldigt imponerade av framstegen inom fullskalig 3D-printing med multipla material. Vi fick se på exempel från Kina, Singapore och Indien. Detta händer verkligen och kommer inom kort att innebära omfattande förändringar för branschen.

Vårt besök till Virtual Singapore var lika imponerande. En riktig så kallad digital twin över hela Singapore i en sofistikerat PLM-plattform. Fler än 1200 olika typer av datalager som alla kombineras i en integrerad och kollaborativ miljö med egenskaper och användningsområden som är oändliga. Detaljeringsgraden är imponerande och kanske på gränsen av att vara lite skrämmande. Man har till exempel koll på individuella träd, fönster och frågan är på vad mer…?

Man var imponerad av vårt arbete med tillämpning av Level of Development, Product Lifecycle Management och BIM-portaler vilket känns som en bra benchmark.

…och som ni ser har Plan B växt betydligt jämfört med förra året. Vi är nu 25 personer, men behöver växa ännu mer för att bemöta efterfrågan på våra tjänster. Kontakta oss gärna!

 Plan B på besök hos Virtual Singapore hosted by Dassault Systèmes

Plan B på besök hos Virtual Singapore hosted by Dassault Systèmes

Louise och Jimmy har börjat hos oss!

Louise Kollberg och Jimmy Hasselberg har börjat hos oss nu efter sommaren. Så trevligt!

Louise har jobbat med infrastrukturprojekt såsom Förbifart Stockholm hos en entreprenör. Louise börjar i Stockholm.

Jimmy har jobbat med projektering av installationer i bland annat skolar och börjar på vårt kontor i Uppsala. 

Trots dessa två trevliga tillskott till vårt team behöver vi växa ännu mer för att bemöta efterfrågan. Sök gärna våra tjänster som BIM-samordnare som ligger ute nu på LinkedIn till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Uppsala

 Vi jobbar bland annat med Ångströmslaboratoriet utifrån vårt Uppsalakontor.  Bild: Tema i uppdrag av Akademiska Hus

Vi jobbar bland annat med Ångströmslaboratoriet utifrån vårt Uppsalakontor.

Bild: Tema i uppdrag av Akademiska Hus

Malin Broberg har börjat hos oss

Malin Broberg har börjat på Plan B! Malin har tidigare jobbat som projektledare och kommer nu att jobba med ett antal bostads-, vård- och kontorsprojekt. Hon har haft en flygande start och har redan fullt upp med en massor av projekt.

Det vi inte visste var att hon var en riktig pro vad gäller pingis och hon smashade bort oss andra från bordet vid sommaravslutningen i Stockholm

Malin smashar resten av Plan B från bordet

Elin Persson har börjat hos oss!

Elin Persson har börjat på Plan B! Elin har tidigare jobbat som projektledare och kommer nu att jobba med ett antal stora sjukhus- och kontorsprojekt. Vårt engagemang i projekt sträcker sig allt längre och blir allt bredare än ren modellsamordning i ett projekteringsskede. Numera inkluderar det strategiskt arbete samt projekt- och projekteringsledning. Här kommer Elins tidigare erfarenheter väl till pass. Elin är del av vårt team i Stockholm.

Elin Persson på vårt Stockholms kontor

Erik Lindström har börjat hos oss

Vi är mycket glada för att Erik Lindström har börjat hos oss. Erik har tidigare jobbat som entreprenadingenjör och har bra koll på samordning mellan projektering, inköp och produktion, som passar mycket väl in i det allt mer sammanväxande landskap av digital informationshantering i byggprocessen.

Vi bad vår kollega Oscar ta fram en bild på Erik "in action". Det resulterade i nio bilder i ett av våra konferensrum. Mycket action med andra ord :-)

Erik Lindström "in action"

Vi söker ett flertal BIM-samordnare och digitaliseringsstrateger

Vi söker ett flertal BIM-samordnare och digitaliseringsstrateger till våra kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi söker båda juniora och mer erfarna personer till ett antal positioner.

  • Du har exempelvis en bakgrund som projektör och jobbar med hus eller anläggningar, men vill ta ett större grepp över samordning av olika frågeställningar i projektering och produktion.
  • Eller du sitter idag med ett CAD-program och tänker att "det måste finnas något mer än att arbeta med sheets och familjer!".
  • Eller du är en projektingenjör på en stor firma och är lite less på allt prat om jämställdhet och hållbarhet från olika grupp- och utvecklingschefer som aldrig verkar bli något seriöst och konkret i praktiken. Du vill istället vara med i vårt försök att vara en förebild i branschen.
  • De viktigaste egenskaperna som du har är nyfikenhet och förmågan att omsätta idéer till konkret handling.

Titta gärna på våra annonser:

BIM-samordnare Göteborg

BIM-samordnare Stockholm

BIM-samordnare Uppsala

Digitaliseringsstrateger

Om det låter intressant får du gärna kontakta Rogier Jongeling 0702702543 eller rogier.jongeling@planbab.com